NG Kerk Wynberg

Tuisblad Terugvoering Inhoud

Tuisblad

 

Tuisblad
Wie is ons?
Eredienste
Nuus en Fotos
Herenigingsproses
Visie
Alpha
Aksies
Bestuursplan
Predikant
Lidmaatskap
Bydraes
Personeel
Kalender
Help 'n lidmaat
Kontak ons

 

Tema vir tweede en derde kwartaal: "Lewe met vaste hoop"

Eredienste op 2 Augustus 2015

Tema: Hoop in lyding

Teks: 1 Petrus 1:6-7

Prediker: Dr Danie Nel

08:00   Diens met gewyde musiek

09:30   Informele Diens

19:00   Aanddiens

 

10:30   Kategese

 

Ligging: Die Nederduitse Gereformeerde Gemeente Wynberg strek oor die skilderagtige woongebiede van Wynberg, Constantia, Bishopscourt, asook gedeeltes van Nuweland, Claremont, Kenilworth, en Plumstead. Ons kerkgebou is geleŽ in Durbanweg, Wynberg.

Unieke identiteit: Die gemeente het Ďn besondere ryk geskiedenis. Toe die gemeente in 1829 as die eerste dogter van die Groote Kerk binne die Kaapse skiereiland afgestig het, was sommige van die stigterslede  bruin lidmate. By daaropvolgende sinodes is die gemeente voorgehou as voorbeeld waar bruin en wit in harmonie en vrede die Here saam  dien. Die gemeente streef steeds daarna om almal wat by ons ín geestelike tuiste vind, in liefde te bedien. Die spontane groei wat op hierdie wyse sigbaar word en die nuwe gemeenskap wat daardeur ontstaan, beskou ons as 'n band wat die Heilige Gees onder ons smee.

 

horizontal rule

 

 

 

Die NG gemeente se kerkgebou. Kliek op die foto vir 'n groter weergawe

horizontal rule

Kontakbesonderhede

Telefoon
Kerkkantoor
021 7978340
        Kantoorure: Maandag tot Vrydag 08:00 - 15:00
Pastorie
021 7977115
Faks
088 021 7971909
Posadres
Durbanweg, Wynberg 7800
Elektroniese pos
Algemene Inligting: ngkwyn@iafrica.com
Webmeester: dtnel@iafrica.com

 

Ons gemeente se webwerf

'n Lank gekoesterde ideaal het werklikheid geword met die publikasie van hierdie webwerf. Ons vertrou dat dit ons gemeente en die breŽ kerkgemeenskap mag dien met 'n getuienis wat die Here sal verheerlik.

Die onkoste om die webwerf in stand te hou, word gefinansier uit vrywillige bydraes deur mense wat glo in die waarde wat dit mag inhou.

Indien u 'n donasie wil gee, kan u na die Bankbesonderhede bladsy gaan waar u die nodige inligting sal vind. Bevestig asseblief u inbetaling met 'n e-pos boodskap aangesien ons u graag sal wil bedank.

 

Daar is geen gewyde diens om  08:00 of aanddiens om 18:00 gedurende vakansies en oor langnaweke nie. Raadpleeg asseblief die kalender in verband met die tye van spesiale dienste op godsdienstige feesdae.

 

Stuur pos na dtnel@iafrica.com met vrae of opmerkings in verband met hierdie webwerf.
Kopiereg © 2002 Nederduitse Gereformeerde Kerk Wynberg
Laaste verandering: 09/26/12